Alternativ 1

Trefasader gjenoppbygges som i dag og males som tidligere

-          Skillevegger og boder gjenoppbygges som i dag

-          Skillevegger males røde som tidligere

-          Boder males hvite for å få en mer enhetlig fasade

-          Stålgitter remonteres

-          Ny håndrekke i bestandig materiale / lakkert aluminium

Alternativ 2

Trefasader gjenoppbygges som i dag og males som tidligere

-     Skillevegger og boder gjenoppbygges som i dag

-     Skillevegger males røde som tidligere

-     Boder males hvite for å få en mer enhetlig fasade

-     Stålgitter erstattes med aluminium og glass

-     Ny håndrekke i bestandig materiale

Alternativ 3

Trefasade og stålgitter erstattes med ny fasade i glass og stål.

-          Ett tett felt i farge som øvrig rød

-          Skillevegger og boder gjenoppbygges som i dag.

-          Skillevegger males røde som tidligere

-          Boder males hvite for å få en mer enhetlig fasade