Styre og kontakter

Alle henvendelser til styret bør gjøres skriftlig - helst pr-epost. Dette er en ryddig måte å gjøre det på for alle. Henvendelser gitt i "trappeoppgangen" har dessverre en lei tendens til å kanskje gå i glemmeboken.
Om henvendelsen gjelder ting som ikke kan vente - bruk selvsagt telefon.

Styrekontakt

John Ingvar Monsen - styreleder

Tlf: 920 80 883


Styret (valgt 23.4.24)

John Ingvar Monsen – styreleder
Elisabeth Kolås - styremedlem

Peter Skagen - styremedlem
Svein Arne Leknessund - varamedlem
Gunnar Erstad - varamedlem

Webredaktør
Jan Ove Brakstad - 97174008

Fra v: Gunnar Erstad - varamedlem, Svein Arne Leknessund - varamedlem, Peter Skagen - styremedlem,  Elisabeth Kolås - styremedlem

og  lengst til høyre John Ingvar Monsen – styreleder

Dugnadskommite' 
Styret

Valgkommite'
Halfdan Solberg, Willy Ytredal og Sigrid Svarstad