Fellesgarasje

Fellesgarasjen er kun for parkering av bilen. Hensetting/lagring av annet er ikke tillatt - også på egen parkeringsplass. Dog kan det oppbevares utstyr ol. som naturlig tilhører bilen på egen plass, såfremt dette ikke fører til at bilen kommer så langt frem at det vil føre til ulempe for andre. Dette skal heller ikke være til hinder for renhold/spyling av fellesgarasjen.

Om dekk lagres i garasjeanlegget skal disse henge på veggen innenfor eget oppmerket parkeringsområde.

Varme arbeider eller oppbevaring av gass er ikke tillatt i garasjeanlegget!

Skisse fellesgarasje med nummerering = leilighetsnummer

Skisse fellesgarasje med nummerering = leilighetsnummer

Garasjeport/Fjernkontroll

I 2012 ble det montert nytt radioanlegg for fjernstyring av porten. Fjernkontroll til dette er utlevert til samtlige seksjoner.
Det gamle anlegget er fremdeles intakt, men vil etterhvert slutte å virke. Da er det kun de nye fjernkontrollene som vil kunne åpne garasjeporten.

Porten kan styres manuelt utenfra ved å benytte husnøkkelen i den blå låseboksen til høyre for porten. Porten kan betjenes manuelt innenfra ved hjelp av tablået til venstre for døren.

Nødåpning av porten
Ved strømbrudd eller lignende kan porten åpnes manuelt.
Dra i tauet - rød kule ved motoren - for å koble ut denne - åpne deretter porten manuelt ved å ta tak i selve porten og dra den opp.
Innkobling - dra i grønn kule.

 Service på port og fjernstyringsanlegg: Assa Abloy, 22 65 54 50.
Ekstra fjernkontroll kan også bestilles hos disse.

Ladepunkter - El-bil

Ladeanlegget ble levert av BKK (nå Elaway) og det ble også inngått strømavtale med disse.
Sameiet eier infrastrukturen av anlegget.
Ladestasjonene er av merket Easee Charge og eies av den enkelte.

Det tillates ikke at det monteres egne ladepunkter i fellesgarasjen eller annen type ladestasjon enn Easee Charge.

Easee Charge muliggjør lastbalansering, og støtter lading opp til 22 kW.
Den har en Type 2 standard ladekontakt.

Easee Charge utnytter tilgjengelig elektrisk kapasitet til det fulle med dynamisk lastbalansering.
Når flere ladere kobles til, vil den tilgjengelige strømmen på kursen fordeles automatisk og dynamisk.
Alle tilkoblede biler kan lades samtidig og strømmen fordeles på de laderne som er i bruk.


Lading
Via Elaway appen styrer du ladingen av din egen bil hvor du enn befinner deg.
Ellers starter du enkelt lading når du kobler inn ladekontakten i bilen, forutsatt at du ikke ha låst tilgang til ladeboksen.
Da starter du enten laderen med en RFID-ladebrikke når du er i garasjen, eller via appen.
Om du ønsker å bruke brikken, registrerer du din RFID-ladebrikken i appen slik at du starter ladingen med denne.
Trenger du Easee ladebrikke - kontakt Jan Ove: 97174008

Pris - lading
Styret fastsatte tidligere en fast pris som Elaway skulle fakturere for lading.

Etter at vi inngikk ny avtale med Elaway, kan du selv se hva prisen er akkurat nå i appen og lade når prisene er på det laveste.
Kostnaden for strøm vil kun være for de kilowattimene du faktisk bruker.


Elaway/Bilkraft - Bestilling av ladestasjon

Elaway har opprettet egen portal for vårt ladeanlegg.
Ønsker du å bestille ladestasjon gjør du dette ved å fylle ut skjema som du finner på denne portalen. 


Eierskifte
Nye beboere eller brukere som skal overta ladestasjon melder eierskifte ved fylle ut skjema som du finner her
Elaway oppretter da nødvendige avtaler med priser som er avtalt med oss (sameiet)


Ladeanlegget er installert av BEA - Bergen Elektro Automasjon AS( 2020) - 55913319 

Nyttige dokumenter:

Tips: Trykk symbol for å åpne i nytt vindu

Bruksanvisning for appen som skal brukes fra 01.01.24.