Nyttig å vite

Oversikt over lelighetsnummer og hvilket nummer den enkeltes måler /hovedsikring er merket med i tavlerommet.
Garasjene er merket i samsvar med leilighetsnummereringen.

Vann - vannlekkasje

Å forebygge vannskade er viktig og ikke minst økonomisk. En vannskade medfører som regel mye arbeid og styr, men koster erfaringsmessig også sameiet en økning av premien på ca. kr 10 000 pr. år. Et enkelt tiltak er å skifte slanger på vaskemaskin/oppvaskemaskin om denne er mer enn 8-9 år gammel, men kanskje viktigst av alt - du må vite hvor stengekranene er og kunne bruke dem.

Hver leilighet har sin egen hovedstoppekran. Med denne kan du stenge all vanntilførsel til din leilighet. Det er viktig at du har lett tilkomst til denne, og at du tester den jevnlig - stenger og åpner den noen ganger. Stoppekranen sitter der vannrøret kommer inn i din leilighet, har som regel rødt håndtak og er  vanligvis plassert på vaskerom. Unntaket er leilighetene 23, 10 og 11, hvor stoppekran er plassert i kjøkkenbenk.

 • Stoppekraner for stigerør opp i bygget, 4 stk, er plassert i taket i fellesgarasjen. Tydelig merket med rødt skilt.
 • Hovedstoppekranen for hele blokken er i fellesgarasjen, i bakkant av garasjeplass nr. 3. Merket med rødt skilt.

 

Forsikring - Skade

Den enkelte sameier har ansvar for å dekke sitt eget innbo og løsøre med egen forsikring (hjemforsikring), samt å ha minst en røykvarsler og ett brannslukningsapparat som tilfredsstiller kravene i Brannloven i sin eierseksjon.

Sameiet er forsikret via Vestbo sin forsikringsordning - totalforsikring for boligselskap.
IF skadeforsikring - avtalenr. SP615990.2.2 (528).
Vestbo koordinerer skadebehandlingen - har egen forsikringskonsulent som server sameiet og den enkelte seksjonseier når det gjelder spørsmål om skader og forsikring.

Om du opplever skade i leiligheten:

 • Kontakt Vestbo: Sigurd Fjære forsikringskonsulent: 950 59 404 -
  som igjen kontakter IF. 
 • Orientere styret.
 • Ved større skader er det en god regel å konsultere og samarbeide med styret.

Egenandel ved skader er det til enhver tid gjeldende  beløp i sameiets forsikringsavtale.

Nøkler

Opprinnelig fulgte det med tre nøkler til hver leilighet som også passer til hoved inngangsdør, garasjedører, bodavdeling, sykkelrom, postkasse og bosshus.
I tillegg har hver leilighet en nøkkel til tavlerommet - ståldør inn fra fellesgarasjen. Denne nøkkelen er merket BLU. 

Master/hovednøkkel blir oppbevart hos vår forretningsfører - Vestbo.

Dersom du trenger nye/flere nøkler tar du kontakt med Vestbo tlf. 55 30 96 00.
De bestiller hos Låsservice i Åsane.
Nøklene hentes og betales der mot fremvisning av legitimasjon.

 

Ventilasjon

Hver leilighet har separat ventilasjon som styres fra ventilatorhette på kjøkken. Dette trekker luft både fra kjøkken og bad. Ventilasjonsanlegget er opprinnelig av merke Flexit.
Uansett ventilatormerke bør motor/skovel og viftehus rengjøres en gang i året.

Det er svært viktig å rengjøre filteret i underkant av ventilatoren ofte. Fettfilteret er uttakbart og kan gjerne vaskes i oppvaskmaskinen. Dette har ikke bare med ventilatorens funksjon å gjøre, men har i høyeste grad også med brannsikkerhet å gjøre.

Frisklufttilførsel skjer gjennom spalteventiler i vinduenes overkarm. Disse bør ikke stenges helt. Ventilatoren får ikke nok luft og vil føre til undertrykk i leiligheten.

Ventilasjonsanlegget med kanaler ble renset i 2009 av Power Clean.
Ventilasjonsanlegget med kanaler ble renset i 2020 av Proventa. 

Renhold

Hver seksjonseier plikter å holde det rent ved egen leilighet.
På bakkeplan skal det jevnlig feies og rengjøres ved behov.
På adkomsaltaner skal innvendig rekkverk og gulv jevnlig kostes og rengjøres samt vaskes ved behov.

Renhold av felleområder som inngangsparti, trappehus samt bosshus er kjøpte tjenester (renholdsavtale).

Kosting ol. utvendig på veier og langs bed er et fellesansvar og gjøres gjerne i forbindelse med dugnad. Men det forventes i tillegg at alle gjør sitt, og uoppfordret henter en kost og spade i sykkelboden for å ta et tak om det er påkrevet.
Glem ikke at dette er vårt eget bygg og vårt eget uteområde - og vi har ingen vaktmester ansatt!
Det betyr at det er like mye ditt ansvar som andres.
Det samme gjelder måking og strøing vinterstid.

Vedlikehold - Maling

Vedlikehold av egen eierseksjon er en av seksjonseiernes forpliktelser. Maling av dører, vinduer og kledning mm. kan være eksempler på dette, og skal gjøres etter behov. 
Maling av bygget generelt skjer stort sett når styret vedtar dette. Normalt hvert 7.-8. år. Flikkmaling kan skje innimellom disse intervallene. Spesielt på sydveggene. 
De som ikke vil/kan male selv, må kjøpe disse tjenestene.

I prinsippet har hver seksjon ansvar for å male veggen mot egen leilighet på inngangssiden samt vinduene og døren der. På terrassesiden skal den enkelte male veggen mot leiligheten inkl. terrassedøren og vinduene, taket og endevegger på terrassen, samt innvendig på trekledningen av rekkverket. De som har tak over markisen sin, skal vedligeholde/ male denne med sort rusthundrende maling.

Spesielt terrassedør og vinduskarmer, som er mer utsatt, foreslåes rengjort og malt hyppigere enn kledning/treverk for øvrig, f.eks. hvert fjerde år. Sameiet sørger for maling av vinduer i gavelvegger.   

Sameiet kjøper inn husvask for rengjøring og kraftvask som benyttes før maling.  Sameiet sørger også for at det finnes maling.
Dette står normalt i sykkelboden. 
Koster må den enkelte normalt holde selv.

Farger og koder:
Hvit kledning: Butinox Futura - S0502-Y Bomull
Rød kledning: Butinox Futura - Farge Selbu - oksydrød base : 5040-Y90R-2026
Beige mur utvendig: Jotun Premium murmaling - NCS 3010-Y30R
Hvit vinduskarmer og terrassedør: Jotun Optimal Vindu/Dør/Detaljer: S0502-Y
Sort inngangsdører: Drygolin vindu og dør, sort, fargekode 0099/9500-N  (C base)

Grå heisparti og ståldører: Bengalack Metall 7502-B
Hvit mur garasje: Jotun acrylmurmaling - NCS S0502-Y


Fargesskjema etter ny fasade - åpne pdf-filen til høyre:

Vedlikehold - Terrasse

På terrassen er det seksjonseiers ansvar å sørge for at renne og sluk blir rengjort jevnlig og at membranen bevares intakt.
Tilkomst til renne og sluk får du ved å skru opp de to bordene ytterst som har spesialskruer. De som har fliser må tilsvarende løfte opp den ytterste raden med betongheller mot rekkverk, men dette må gjøres med forsiktighet slik at membranen under ikke blir skadet. Det må ikke brukes skarpt verktøy som kan skade membranen ved rengøring av rennen. Om du må fjerne skitt bruk en slikkepott eller lignende, men ta opp skitt - ikke føre det ned i slukene.

Når det gjelder vedlikehold av tredekke på terassen, velger vi rett og slett å henvise til dem som kan det best - til produsenten Talgø sine tipssider.

Større arbeider

Seksjonseier plikter å la alt arbeid i leiligheten som krever autorisasjon, f.eks. rørleggerarbeide, arbeid med det elektriske anlegget eller bygningsmessige endringer som kan svekke bærekonstruksjonene, bli utført av autoriserte firmaer med ansvarsforsikring.

Seksjonseieren plikter å holde leiligheten oppvarmet og under oppsyn på en slik måte at faren for frostsprengninger eller andre skader reduseres.

Alle egenandeler, tilleggspremier eller reparasjonskostnader som måtte bli påført sameiet som følge av at seksjonseier ikke har oppfylt disse kravene, vil bli belastet seksjonseieren.

Markise

De gamle markisene har gått ut av produksjon. For at vi ikke skal få et "lappeteppe" av en fasade, skal det benyttes stoff/duk som er valgt av en kommité og godkjent av styret. Den nye markiseduken er lys beige, står til fargen på muren, og den første er montert hos Ronnie Rønneid. Stoffet heter Sahara 338 639 (Sattler), og kan kjøpes hos: Bergen Markiseindustri AS, Osveien 8, 5227 Nesttun. Tlf.: 55 13 17 10

Strøm/Lys

Sikringsskap for din boenhet er plassert på veggen i entreen.
På innsiden av skapdøren skal det være en oppdatert kursplan. Skapet har automatsikringer og jordfeilbryter, og om sikringen slår seg ut, må du undersøke den aktuelle kursen for feil før du kobler inn sikringen igjen.

Inntakssikring (hovedsikring) for din leilighet finnes i tavlerommet som er på garasjeplan ved siden av heismaskinrom.
Nøkkel merket BLU passer her.
Din hovedsikring er merket med ditt leilighetsnummer.
NB! Barn har ingen adgang til tavlerommet, og voksne må kun betjene sin egen hovedsikring som er merket med leilighetsnummer. 

Utvendig lyspære ved hver leilighet skal skiftes av den enkelte seksjonseier.
Øvrige lyspærer i fellesarealer skiftes av sameiet som dugnadsarbeid.

Sameiet har avtale med Glitre energi om innkjøp av strøm for sameiets fellesområder. 

Strøm - abbonnemet og avlesning

Som en følge av at myndighetene besluttet at det ikke lenger skal være tillatt med fellesmålinger av strøm, ble strømmålerne til BKK Energitjenester i 2019 byttet ut. 
Med dette fikk den enkelte leilighet individuell avlesning. Det betyr videre at den enkelte leilighet har et direkte kundeforhold til sin strømleverandør - og kan følgelig velge denne fritt. 
Forbruk i fellesarealer er som tidligere et eget abonnement.

Heis - Flytting og større arbeider

Alarmoverføring ved heisstans går nå til Kone. Se informasjon i heisen om bruk.
Vedlikehold av heisen: KONE AS.
Norsk Heiskontroll fører kontroll med heisanlegget hvert annet år.

Ta hensyn til heisdørene ved flytting ol. Sett opp papp eller annen polstring på hjørnene så unngår du å skade lakken. Om du har større vedlikeholdsarbeider hos deg, er det din plikt å informere fagfolk om dette.Beskytt gjerne øvrige utsatte overflater.
Eventuell reparasjon/utbedring av skade kan belastes seksjonseier.

Gass og grill

I Lønborg Terrasse er det ikke tillat å bruke kullgrill på terrassene - dette har med brannfare og røyk å gjøre.
Om du har gassgrill er det viktig å gjøre seg godt kjent med bruksanvisningen.
Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.

 • Oppbevar aldri gassflasker på loft, kjellerbod eller i garasjeanlegget.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol
 • Vær på vakt mot lekkasjer.
 • Slangen mellom flaske og grill er datostemplet og må byttes ut når påkrevet!

Skisse bygg med leilighetsnummer og målernummer