Denne siden ble opprettet i forbindelse med legging av ny membran i 2022.
Prosjektet er avsluttet og siden vil bli fjernet etter årsmøte 2023.

Maling på terrassene - detaljer

Illustrasjoner som viser hvordan det skal males på terrassene.

Rett høyde på rekkverket?

13.05.2022

Ja. Det er faktisk det. Noen har reagert på at høyden på de brystningspartiene i fasaden som nå er satt opp er litt høyere enn tidligere. Det er helt rett observert.
Fasaden vi hadde var for lav - faktisk etter tidligere standard også.

Når fasaden nå skal gjenoppbygges må den bygges etter gjeldende regelverk og det betyr at rekkverket skal være min 1,0 m fra terrassedekket. Det vil si at det blir ca. 6 -7 cm høyere enn det vi hadde tidligere. 

Markiser - ny eller gjenbruk

Samtlige markiser (unntatt de øverste etasjene) må som informert om demonteres når fasaden skal rives.
Byggmester Sårheim har sendt over liste over alle som har krysset av at de ønsker tilbud på ny markise til Bergen Markiseindustri. De vil ta kontakt med dem det gjelder for å ta mål mm.

For de som har krysset av at de ønsker den gamle markisen montert tilbake, vil Bergen Markiseindustri se over de nedmoterte markisene og ta kontakt om noe bør repareres skiftes på disse før de monteres tilbake.

Ønsker du å skifte trekk. Husk at dette må være samme type som er bestemt fra styret ved skifte. Hvilket trekk finner du her.

Oppsummering fra informasjonsmøte om fremdriftsplan for «Membranprosjektet»

Bjørn Birkeland fra Byggmester Sårheim informerte om prosjektet.

Det blir oppstart 14. mars. 
Den enkelte beboer må fjerne alt fra terrassen og i boden på før 14. mars. Det er mulig å oppbevare møbler/ting oppe på «grusplassen» over bedet på inngangssiden av bygget.

Som det fremgår av fremdriftsplanen, blir stillas i første omgang plassert på terrasser i 1. og 3. etasje og trappetårn for tilkomst på fellesterrassen.
Arbeidet starter i 2. og 4. etasje.

Fra og med 4. april må utbygger ha tilgang til alle leilighetene i forbindelse med arbeid med terrassedører.
Dersom en ikke er hjemme, og ikke har mulighet/ønsker å gi tilgang til leiligheten på annen måte (for eksempel avtale med familie eller naboer), må annet tidspunkt avtales direkte med Bjørn Birkeland (932 32 726).  Ring helst mellom kl 08:00 og 12:00.  Arbeid må da utføres før 4. april, og bør avtales snarest.

Terrassedører vil være stengt i byggeperioden, det vil si at det er ikke tillatt å gå ut på terrassen unntatt i nødstilfelle - f.eks ved brann.

Det er fortsatt mulig å endre bestillingen den enkelte har gjort for sin leilighet. Endringer avtales i tilfelle direkte med Bjørn Birkeland.  Det er ikke mulig å avbestille vinduer og dører, da dette allerede er satt i bestilling videre.  Kostnader faktureres fortløpende.

 Første faktura på felleskostnader deles ut i postkassene 23.02.22. Denne har forfall 1.4.2022.

Fremdriftsplan "Membranprosjekt"

Fremdriftsplan for "Membranprosjektet" - levert av byggmester Sårheim 16.02.2022. Presentert på fellesmøte 23.02.2022.

Siste finish på fasade - og valgets kvaler

Den siste tiden har det vært fokus på materialvalg og utførelse. Vi har vært og besøkt diverse leverandører, og har nå lagt fysiske prøver på de forskjellige flisealternativene og tredekkene på trappeavsatsen mellom andre og tredje etasje.

Paralellt med dette har hatt møter med hovedentreprenører og undreentreprenører og bedt disse legge frem en estetisk og praktisk god løsning basert på den fasadeskissen vi valgte - alternativ 2.
Vi har også bedt om oppdaterte priser da pristilbudet vi hadde var fra februar.

Nå håper vi på at vi har fått alle fakta og priser på bordet.
Det som nå må skje er at hver og en må foreta sin bestilling. Til dette har vi utarbeidet et eget bestillingsskjema som alle nå har fått i sin postkasse.
Dette skjemaet finner du også her i tilfelle du ønsker å skrive ut et ekstra skjema selv.

Merk deg at skjemaet må være levert i styrets postkasse innen 10.12.2021 grunnet lang bestillingstid på dører og vinduer.

19.11.2021
 

Prøvene som ligger i trappen er Duo - brun og grå. Concise som er der er Concise - grå. Concise brun er i samme tone som Duo brun.

Prøvene som ligger i trappen er Duo - brun og grå. Concise som er der er Concise - grå. Concise brun er i samme tone som Duo brun.

Vitra Cardostone - Grå og	Vitra Cardostone - Beige

Vitra Cardostone - Grå og Vitra Cardostone - Beige

Mirage NAU - Grå  og  Mirage NAU – Brun

Mirage NAU - Grå og Mirage NAU – Brun

Nytt alternativ

Styret har i møte den 20.05.2021 vurdert svarene etter forhåndskonferanse med Bergen Kommune og de avklaringer som konferansen ga. Styret har også mottatt innspill fra sameiere i saken. 

Styret har med bakgrunn i disse besluttet å relansere en alternativ fasadeløsning (se illustrasjon). De tre aktuelle alternativene finner du her.

Ved dette alternativet beholdes treverket som i dag, men stålgitteret byttes ut med aluminium og glass samt ny handrekke i bestandig materiale. Sannsynligvis eloksert aluminium.
Dette blir da ett nytt alternativ 2, av totalt tre alternativer som vil bli lagt frem for avstemming på det kommende sameiermøtet.

Alle de tre alternativene med antatte priser vil bli sendt ut før sameiermøte og erstatter tidligere mottatt informasjon. Prosjektet har fremdeles planlagt start i april 2022.

26.05.2021

Sameiermøte

Grunnet den generelle Korona-situasjonen har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre hverken årsmøte eller sameiermøte om de forestående fasadearbeidene.

Vi følger spent med på utviklingen i de gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for koronasituasjonen. Mye tyder på at det vil komme oppmykninger, og styret er derfor innstilt på å kalle inn til sameiermøte, mest sannsynlig i fellesgarasjen, så snart dette kan la seg gjennomføre.

25.05.2021

Forhåndskonferanse

Arbeidsgruppen hadde 12.05.2021 forhåndskonferanse med Bergen Kommune om membran/fasadearbeidene. En kort oppsummering samt referat fra konferansen kan du lese her.

14.05.2021