Miljøutvalget - positiv medbestemmelse!

Miljøutvalget kunne gjerne vært kalt trivselsutvalget.
Det skal ikke delta i styrearbeid, men er tenkt å være et bindeledd mellom beboerne og styret. Være et utvalg som innstiller til styret - positiv medbestemmelse.

En typisk oppgave for utvalget kan være å komme med forslag til og sette i gang tiltak som kan øke trivselen for oss alle. Et eksempel på dette kan være felles grillaften på terrassen.
  
Men utvalget kan også ha meninger om og komme med innspill om farger på vegger og dører,  forslag om om plantevalg og mengde eller andre ting som angår oss alle.

Har du forslag til noe som kan bidra til økt trivsel i sameiet - ta gjerne kontakt med en av medlemmene i Miljøutvalget.

Miljøutvalgets medlemmer finner du her.