Sannsynligheten for å oppleve vannskade er større enn de fleste tror!

Du som eier har innenfor din egen leilighet også ansvar for å vedlikeholde alt som har med vann og avløp å gjøre. Det vil si alt som er tilkoblet hovedvannrøret (vannrørene) fra det punkt det kommer inn til leiligheten. For avløpsrør gjelder alt som er tilkoblet dette før det går ut av leiligheten. Med andre ord: Vedlikehold og skifte av servanter, kraner, vannklosetter, beredere, badekar, vann- og avløpsrør er ditt ansvar. Det eneste unntaket er vann- og avløpsrør i bærende konstruksjoner (inne i betongvegger og betonggulv). Egenandelen ved et eventuelt forsikringsoppgjør faller også på deg om skaden skyldes det som du har ansvar for.

De vanligste vannskader oppstår på grunn av lekkasje fra varmtvannsbereder og vannførende maskiner som vaske- og oppvaskmaskiner men kjøleskap med vanntilkobling hører også til gjengangerne. Over tid fører ofte små lekkasjer fra utette rørkoblinger i kjøkkenbenk til store skader. Sjekk derfor kjøkkenbenken jevnlig. På badet er vanninntregning i gulv på grunn av utett overgang rundt sluk gjenganger samt lekkasjer fra klosett.

Godt forebyggende arbeid i denne sammenheng er å jevnlig rengjøre nede i sluker, og vær spesielt oppmeksom på å kontrollere slange til vaskemaskin for svakheter.

Ved feil og mangler plikter du straks å utbedre feilene, men husk at det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å gjøre på egen hånd av rørarbeider og tilkoblinger. Dette er jobb for en godkjent rørlegger.

Husk at styret må varsles umiddelbart om feil og mangler som kan få betydning for øvrige beboere.

Merk dere også rehabilitering av våtrom nå er søknadspliktig etter den nye Plan- og bygningsloven fra 1.7.2010.


Forebyggende tiltak - vannlekkasjer

  • Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen.
  • Rens sluk minst en til to ganger pr. år. Hell jevnlig i fettløsende væske.
  • Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år.
  • Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet.
  • Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk.
  • Gjør regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder.
  • Skift straks pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur.
  • Vannførende innretninger/utstyr som monteres i rom uten sluk, må sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler.
  • Bruk badet riktig i forhold til oppbygning. Unngå unødig vannsøl på gulvet.
  • La aldri leiligheten stå uoppvarmet i den kalde årstiden. Dette kan forårsake sprengte vannrør og påfølgende lekkasjeskader i egen og andres bolig.

Forebygging av legionellasmitte

Enkelte miljøtiltak oppfordrer folk til å skru ned temperaturen på varmtvanns-berederen. Dette synes vi er et dårlig råd! Alle varmtvannsberedere med temperatur over 65 grader er legionellasikre. Sørg i tillegg for at du rengjør dusjhoder og spyler gjennom dusjutstyret med tilstrekkelig høy temperatur dersom vannet har stått en stund.