Evakuering av bygget

Ved brann i bygget vårt skal bygget evakueres for alle som oppholder seg i det.
Samlingspunkt ved evakuering er ved nordenden av boss-huset, men vær oppmerksom på at man holder seg godt unna arbeidsområdet til brannvesenet.
En i styret har da ansvar for opptelling, og skal uoppfordret informere Politiet/brannvesenet om status for opptelling og eventuelle beboere som det ikke kan gjøres rede for. 
Er det dårlig vær kan boss-huset med fordel benyttes som vern mot været.
Unntaket for å benytte dette stedet som samleplass er om vind fører brannrøyk ned i dette området. All brannrøyk skal anses som giftig.

Ditt bidrag er svært viktig for at vi alle skal ha et trygt og godt sted å bo

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå. Stikkord som er viktige er tidlig varsel, slokkeutstyr og sikker rømming.

Lovens krav er at det i hver eierseksjon i Lønborg Terrasse skal finnes minst en godkjent røykvarsler - og hensiktsmessig slukkeutstyr.


Varsling
Røykvarslere som virker og som er hensiktsmessig plassert er en forutsetning for at man skal bli tidlig varslet om fare. Røykvarslere skal monteres i tak, minimum 50 cm. fra vegg og plasseres slik at de tydelig høres på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere, og aller helst seriekobler disse.

Hver og en seksjonseier er ansvarlig for at alarmanlegget eller røykvarslere virker som forutsatt. Vedlikehold er bl.a.: Jevnlig testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende. Røykvarsler som er eldre enn 10 år kan med fordel byttes ut med ny. Første uken i desember er en god tid å bytte batterier i røkvarslerne og teste den med litt røyk (eller testgass). Markér gjerne dette i kalenderen din og gjør det til en god regel.


Brannslokkingsutstyr

Slokkeutstyr som er lett tilgjengelig og som du kan betjene er en forutsetning for at du skal kunne slokke et branntilløp. Alle boenheter skal ha hensiktsmessig manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom, og det er deg som seksjonseier som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret.
Med vedlikehold menes: Se etter at manometernålen står på grønt, vend på apparatet noen ganger i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass.

Husk at et trykkladet apparat (pulverapparat) skal kontrolleres hvert 5. år og skal ha service av autorisert personell hvert 10. år. Etikett for sist utført service skal finnes på apparatet.

Om du har valgt å montere husbrannslange, er dette et utmerket valg forutsatt at den når alle rom. Sjekk årlig at det er tilfredsstillende trykk i slangen.


Rømningsveier

Vær bevisst på hvor dine rømningsmuligheter er, og hvordan du vil bruke disse. Det som er svært viktig er at rømningsveier til enhver tid skal være ryddige og fri for hindringer. Utenfor din eierseksjon er terrassen, gangene og hovedtrappehuset den viktigste rømningsveien. NB! Heisen er ikke rømningsvei!

De fleste branner kan lett forebygges!

Generelt er det god grunn til å påstå at den vanligste brannårsaken er uforsiktighet og uvitenhet! De aller fleste branner skyldes nemlig menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.

Spesifikt er den vanligste brannårsaken i boliger uforsiktig bruk av åpen ild - 25%.
Dette er brannårsak som knyttes til røyking, levende lys, aske fra ildsted eller lek med fyrstikker/lighter eller fyrverkeri.

Feil bruk av elektrisk utstyr - 20 %.
Dette er brannårsaker som tørrkoking/overoppheting på komfyren, tildekking av elektriske ovner og feilaktig bruk av elektriske apparater. Som å forlate vaskemaskiner i bruk mm.

I årsaksgruppen elektrisk årsak - 20%
- er brannårsakene av mer teknisk art. Jordfeil, serielysbue (kortslutning), krypstrøm og termostatsvikt er typiske brannårsaker.

Vi leser ofte om ødeleggende branner, og brann oppstår mange ganger hver dag.
Men! Det positive er at med litt forebyggende egeninnsats kan man unngå de fleste av disse brannårsakene.

Å unngå brann som skyldes åpen ild, skal kun litt bevissthet til før dette ikke lenger truer deg og ditt. Nemlig å aldri forlate rom med levende lys, og kun brenne i lysestaker som tåler at lyset brenner ned uten at dette får konsekvenser.

Et stort antall branner blir bokstavelig talt tilberedt på komfyren, og kan som regel spores tilbake til uoppmerksomhet. Jeg skulle bare .... er ofte forklaringen.Det finnes imidlertid enkle hjelpemidler å få tak i for dem som lett glemmer komfyren.

Brann i elektrisk anlegg og utstyr

Sameiet ved styret, er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Du som eier/bruker av den enkelte eierleilighet, har ansvar for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer). At det elektriske anlegget i leiligheten til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Feil og mangler må rettes snarest. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene.

Nesten halvparten av alle branner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller feil bruk av anlegget og utstyr. Derfor skal vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. Det beste forebyggende tiltaket du selv kan gjøre, er å se etter skader og kjenne etter varmgang jevnlig. Vær kritisk når du kjøper billige elektriske artikler. Det kan faktisk bli dyrt!

Stikkontakter/brytere/skjøteledning

Kontakter og brytere bruker vi hele tiden og de utsettes for mekanisk slitasje etterhvert som årene går. Etterse alle kontakter og brytere jevnlig etter fysiske skader, sprekker og manglende skruer m.m. Fusker kontakter skal de skiftes.

Unngå sammenkobling av flere skjøteledninger. Trenger du flere tilkoblingsmuligheter bør du få montert flere faste kontakter i leiligheten. Husk også at elektrisk utstyr som brukes utendørs alltid må kobles til jordet stikkontakt.

Vaskemaskin/Tørketrommel

Vaskemaskiner og tørketromler utvikler sterk varme, og teknisk svikt fører ofte til brann. Slå alltid av disse maskinene når du forlater boligen eller sover. Det er ikke tillatt å koble til tørketrommel eller vaskemaskin skjøteledninger. Brann i tørketrommel skyldes ofte tett lofilter. Derfor er det en god vane å rengjøre lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk.

Elektriske artikler og ovner

Mange apparater har termostat, og disse slites med årene og kan kortslutte. Derfor er det en god regel at kaffetrakter, vannkoker og brødrister m.m. kun brukes under tilsyn. For ekstra sikkerhet kan du montere tidsbryter.

 • På badet - Hårføner må ikke komme i direkte forbindelse med vann
 • Strykejern må aldri forlates med støpselet i kontakten. Trekk alltid ut støpselet når hjemmet forlates
 • Elektriske ovner bør rengjøres jevnlig. Bruk støvsuger
 • Elektriske ovner må ikke tildekkes med gardiner/klær og lignende. Det kan gi branntilløp.
 • Vifteovner og oljefylt radiator kan brukes som supplement til panelovner, men da under oppsyn. Disse må ikke tilkobles med skjøteleding.

TV/stereo/PC

 • Slå av hovedbryter på TV når hjemmet forlates eller man går til ro for natten. Utstyret vil ikke være avslått kun ved bruk av fjernkontrollen og representerer en brannfare.
 • Alt elektronisk utstyr gir fra seg varme. Husk avstand og luftsirkulasjon. Rengjør utstyret jevnlig for støv.
 • Skadet elektrisk utstyr må ikke brukes.
 • Elektronisk utstyr kan ta skade av overspenning ved lynnedslag. Trekk ut kontakten eller anskaffe overspenningsvern til ømfintlig utstyr.
 • Om du mottar TV-signalene via kabel og har flatskjerm plugget i jordet kontakt, må du ha galvanisk skille på antennekabelen.

Grill

I Lønborg Terrasse er det ikke tillat å bruke kullgrill på terrassene! 
Dette har med brannfare og røyk å gjøre.
Om du har gassgrill er det viktig å gjøre seg godt kjent med bruksanvisningen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.

 • Oppbevar aldri gassflasker i kjeller eller garasje.
 • Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
 • Slangen mellom flaske og grill er datostemplet og må byttes ut når det er påkrevet!

Brannøvelse

Det eksisterer i dag en god kultur for å avholde brannøvelser på arbeidsplasser, institusjoner, skoler og barnehager. Brannøvelser hører liksom de store sammenhenger til, og vi glemmer at det faktisk er i hjemmet de fleste mennesker omkommer i brann.
Det er derfor en god ide' at du adopterer holdningen til å øve også når du er hjemme.

En brannøvelse trenger nødvendigvis ikke å handle om å rømme ut av en bygning. Det er like viktig å kartlegge de omgivelser som omringer en der en bor. En fin brannøvelse hjemme kan derfor være så enkel at man stiller spørsmålet:

Hvordan kan jeg/vi sørge for at det ikke skal begynne å brenne?
For å kunne svare på dette  må dere sette dere inn i de risikomomenter som eksisterer hos dere. Hva er potensielle brannkilder? Hva kan bidra til å redusere risikoen for at disse potensielle brannkildene kan utløses. Dette legger grunnlaget for en god brannsikkerhet for deg og dine.

Eksempler:
Et eksempel kan være en rutine om at dere alltid skal trekke ut støpselet på kaffetrakteren når du/dere ikke bruker den. Et annet kan være at dere aldri forlater et rom med levende lys. 

Hva kan jeg gjøre for å redusere konsekvensene hvis en brann likevel skulle oppstå?

Først og fremst:
Varsling – hvilke hjelpemidler har jeg/vi som skal varsle om brann raskest mulig?
Rømning – hvor kan jeg/vi rømme, og finnes alternative rømningsveier?
Slokking – hva har jeg/vi tilgjengelig for å slokke en brann i startfasen?

Eksempler:
Ut i fra de svar en kommer fram til, må en vurdere om en skal sette inn tiltak for å skaffe seg bedre: varsling (flere/seriekoblede røykvarslere, alarm), eller slokking (slokkemidler i hver etg./husbrannslange).

Steg 3:

Hvem gjør hva i en brannsituasjon?

Det er viktig å lage en handlingsplan som gir deg/dere roller. Er man alene så sier det meste seg selv, men er man en del av en familie så vil klare rolleoppgaver gjøre det lettere å agere riktig i en nødsituasjon. Hvem tar seg av barna? Hvem varsler brannvesenet? Hvem slokker? Valg av rømningsvei i forhold til brannsted og røykutvikling? Møteplass utenfor boligen? Jo flere slike rutiner en får på plass, jo mer effektiv rømning, jo større sjanse for å slokke, og jo mindre sjanse for skade på helse og liv vil en få.

Retningslinjer for felles garasjeanlegg

Brann i garasjeanlegg, særlig underjordiske, kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav som mulig.

Krav og retningslinjer for felles garasjeanlegg

 • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul.
 • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
 • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjereller kjellere.
 • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
 • Garasjeanlegg må enten ha håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Slokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.
 • Tekniske installasjoner som slokkeutstyr, brannklassifiserte dører, brannporter, sprinkler, brannalarmanlegg, røykventilasjon etc. skal fungere som forutsatt og må kontrolleres jevnlig.
 • Garasjeanlegg skal normalt ha ledesystem i samsvar med NS 3926 «Visuelle ledesystemer for rømning av byggverk.»
 • Når det gjelder lading av el-biler skal dette kun gjøres på punkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

«Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.» Brann – og eksplosjonsvernloven § 5.

Bruker/eier er ansvarlig for at kravene og retningslinjene blir fulgt.