Retningslinjer for varmepumpe

Krav til og søknadsskjema for installasjon av varmepumpe.


Eiere av privat bolig i Bergen kan få støtte til å kjøpe inn og installere varmepumpe i eget hjem. Hensikten er å få ned energibruken fra bygg og boliger i Bergen. I 2023 er det satt av 14500 000 kroner til denne tilskuddsordningen.

Søknadsfristen er 7.juni 2023.

Timeliste dugnad

Her kan du selv laste ned og skrive ut timeliste for dugnadsarbeid.


Beløpsgrensen for skattefritak for dugnadsarbeid er kr. 3000,- pr eierseksjon. Frister er 31.5. og 31.10. for utbetalinger i juni og november. Det vil si at vi må ha skjemaene i styrepostkassen innen 26.5 og 26.10.