Vedtekter og husordensregler

Sameiets vedtekter regulerer blant annet sameiets formål, organisering, styre og sameiermøte. Vi ber enhver seksjonseier og leieboere om å sette seg inn i sameiets husordensregler og vedtekter. 

Husordensreglene burde egentlig vært kalt trivselsreglene. Når vi bor så tett er det særdeles viktig at vi har et hyggelig bomiljø hvor alle tar ansvar for felles trivsel.

Uansett er Husordensreglene en veiledning i «god naboskikk», og inneholder samtidig regler og opplysninger om forhold som må iakttas av hensyn til sameiets drift og sikring mot unødvendig tap/skader og utgifter.

Kjøring og parkering til inngangssiden av huset

Fra tid til annen foregår det kjøring og parkering til inngangssiden av huset som er sjenerende - spesielt for dem som bor rett innenfor. Vi minner derfor om at kjøring til hovedinngang skal begrenses til et minimum, og er normalt ikke tillatt i perioden kl. 22.00 til 08.00. 

Ja, det er lov å kjøre til inngangssiden for korte stopp/av- eller pålessing, og det er lov å parkere i den utvidete lommen for en stund i denne sammenheng. Det er også legalt å parkere i den utvidete lommen for biler med handikappmerking eller om man har besøk av noen som er dårlig til beins eller lignende. 
 
Det hender også at yrkesbiler hensynsløst står her med motor og radio på, og slamrer og slår med dører og annet. Vi minner derfor også om at du som seksjonseier plikter å sørge for at innleid arbeidskraft tar hensyn og sørger for at parkering av yrkesbiler skjer i utvidet lomme ved bakken. Ikke ved inngangspartiet. 
Se gjerne husordensreglene.


Parkering i rundkjøringen

Parkering i rundkjøringen bør på sommerstid begrenses til kun korte opphold.
På vinterstid skal det overhodet ikke forekomme! 
Styret forventer at alle beboere retter seg etter dette, og sørger for at også sine gjester gjør det.
Bakgrunnen for denne noe krasse meldingen er at vi har fått diverse advarsler fra brøyte/strøbil operatørene om at hindringer i Lønborglien vil føre til at de slutter å kjøre opp her. Årsaken er at parkerte biler en rekke ganger har ført til blokkering med påfølgende mangelfull strøing og brøyting samt skader på rundkjøringen. 
Dette er uakseptabelt, og styrene i både Lønborg Terrasse og Hellefjellet kommer i langt større grad til å anmelde ulovlig parkering vinterstid, og å sørge for umiddelbar fjerning av bilen for eiers regning.